Bellinibaskets

Techies Do It For Click

การคำนวนรอบและอายุการใช้งานพาวเวอร์แบงค์

ปัจจุบันหลายคงจะเคยเห็นหลายแบรนด์ที่ผลิตพาวเวอร์แบงค์หรือแบตสำรองออกมาในหลายความจุ หลายรุ่น หลายราคา เชื่อว่าหลายคนเมื่อจะตัดสินใจซื้อพาวเวอร์แบงค์สักก้อน คงเลือกที่ความจุของแบตเตอร์รี่ที่มีเยอะๆไว้เป็นอันดับแรก แต่การที่เลือกพาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุของแบตเตอร์รี่มากๆก็ย่อมตามมาด้วยน้ำหนักที่มากและราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน วันนี้เราจึงมีวิธีแนะนำการเลือกความจุและปริมาณรอบการใช้งานของพาวเวอร์แบงค์ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าควรซื้อพาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุเท่าไรจึงจะเพียงพอ เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งานของคุณ

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าแบตเตอร์รี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดมีการคายประจุออกมาตลอดเวลา เกือบทุกยี่ห้อ จะมีการสูญเสียพลังงาน อยู่ที่ประมาณ 30%  ปกติเมื่อเราชาร์จไฟบ้านเข้า จนเต็มแล้ว เมื่อเราพกพาไปใช้งานข้างนอก ซึ่งในระหว่างนี้เอง พาวเวอร์แบงค์ก็จะเริ่มคายพลังงานประจุไฟฟ้า ทิ้งไปเรือยๆ ส่วนจะมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อ  ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากคุณชาร์จพาวเวอร์แบงค์เต็มแล้วเก็บไว้ไม่กี่วันเมื่อนำมาชาร์จกับโทรศัพท์มือถือได้ไม่กี่รอบก็หมด

การคำนวณความจำนวนรอบการชาร์จที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรามีวิธีคำนวณง่ายๆดังนี้ ดูความจุของพาวเวอร์แบงค์และ ขนาดของแบตเตอรี่ในสมาร์ทโฟนของเรา  เช่น

สมาร์โฟนของเราใช้แบตขนาด 3000 mAh จะสามารถชาร์ตได้กี่รอบ ถ้าใช้ Power Bank ขนาด 10000 mAh

โดยคิดได้ดังนี้ ความจุในการใช้งานจริง -(ปริมาณแบตในโทรศัพท์ x การคายประจุ) เท่ากับ 10000 – (10000 X 30% ) =7,000 mAh จำนวนรอบ = 7,000 หาร 3,000 = 2.33 รอบโดยประมาณ

สรุปคือพาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุ 10000 mAh สามารถชาร์ตสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอร์รี่ความจุ 3,000 mAh ได้ 2 รอบโดยประมาณ

ด้วยวิธีคิดง่ายๆดังนี้คุณก็สามารถคำนวณความจุของพาวเวอร์แบงค์ว่าความเลือกความจุมากน้อยแค่ไหนถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของสมาร์ทโฟนของคุณ นอกจากนั้นหลายคนคงอยากทราบว่าโดยทั่วไปตั้งแต่การผลิตพาวเวอร์แบงค์จนถึงมือคุณใช้งานนั้นพาวเวอร์แบงค์จะมีอายุการใช้งานได้นานเพียงใด โดยทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดย่อมมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ซึ่งปกติพาวเวอร์แบงค์จะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่จำนวนการชาร์จ 300 – 500 ครั้ง หรือประมาณ 1 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบรนด์ผู้ผลิตพาวเวอร์แบงค์และจำนวนครั้งในการใช้งานและการรีชาร์จใหม่ และมั่นใจได้มากขึ้นหากเลือกพาวเวอร์แบงค์จากผู้ผลิตพาวเวอร์แบงค์ที่ได้มาตรฐาน มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน1 ปี

Comprehensive Guide to Ceiling Fan Styles to Suit Your Taste

The moment you decide you want a ceiling fan for your home, you might come in with the idea of what to expect to find. However, you might be surprised to know that there are more styles available now than ever. Several furniture shops specializing in ceiling fan with light Australia has today can offer you more options than you could imagine. Below is a rundown of the options you will find so you will not be overwhelmed when doing your shopping.

Outdoor Ceiling Fan

As the name implies, this type of ceiling fan with light Australia has today is designed for outdoor usage (such as in your porch or outdoor deck). You have plenty of options for outdoor ceiling fans such as those with single or multiple lights, fluorescent or LED, and more. For your own safety, there are outdoor ceiling fans that are wet-rated; this means that it is safe even when they are exposed to rain, such as those installed in a gazebo or lattice-covered space in your home.

Hugger or Flushmount Fans

This is a common term used to refer to ceiling fans that are mounted directly from the ceiling (instead of a downrod). This is designed for use on homes with low ceilings (such as those less than 8 feet in height). The blades are also considerably shorter to accommodate the lower ceiling installation.

Chandelier Fans

Also known as fandeliers, chandelier fans are the perfect choice for homeowners who want to add a touch of elegance into their home interior. This type of lighting fixture is a combination of chandelier and a ceiling fan. Hence, you get to experience the best of both worlds. You have a ceiling fan to cool off the room with and a chandelier to provide a lighting accent. You can find them on stores that specialize in ceiling lights online.

Contemporary Ceiling Fans

If you are looking for a modern style to complement your home décor, this is what you should be looking for. Contemporary ceiling fan with light Australia has to offer deliver style and performance rolled into one. Most of these contemporary styles are made with wooden or timber blades for that minimalist chic style with a cozy touch. To add a modern spin to a traditional ceiling fan with lights, the blades are uniquely shaped. Hence, it is up to you, the homeowner, to pick a style that would suit your taste and the look of your home.

Tropical Ceiling Fan

Want your home to feel (and look) like a vacation home? The tropical ceiling fan is a good choice for you! The primary distinction with tropical ceiling fans is with the style of the blade. Most are shaped or styled to look like tropical leaves to mimic the feel of a vacation beach house. You can therefore choose a blade style that would provide the perfect fit to your home’s interior décor.

Dual Head Ceiling Fan

If you are placing a ceiling fan on a larger room, you might want to consider a dual head ceiling fan. The fan heads point at two different directions so you can get a burst of air at various parts of the room. If you prefer better cooling effect over style, this type of ceiling fan is what you should invest in.

Getting the Most from Infusionsoft

The game of marketing has gone a step higher with the introduction of Infusionsoft in the market. The software focuses mainly on small businesses for which it provides a powerful combination of a marketing plan. The integration of market automation with CRM, e-commerce, and other applications help small businesses balance their operations and increase their growth.

Infusionsoft

Top reasons for engaging an expert

· Higher return on investment

All the same, to get the most out of Infusionsoft, business owners need to engage a reliable expert to bring out the relevant aspects of the software that relate to their individual businesses. There are various reasons for engaging an expert. For example, a reliable UK Infusionsoft expert can help you generate a higher ROI in using the software than if you used the software without involving an expert. Even with the technical knowledge of the software, it still calls for a hands-on application of Infusionsoft to get the most of it.

· Marked improvement

When you engage a professional with great knowledge on Infusionsoft, you are likely to experience a marked growth in your business. You can start with as little as $15, but within a short time, you could experience leads, which you eventually convert to actual customers. When that happens, you budget on the investment increases by a great margin.

· Proper analysis

When you consider buying Infusionsoft, the input of a professional is important. With adequate knowledge of the software, the expert is able to analyze the application and suggest the improvements that may enhance your goals. Besides, with resources such as webinars, you have information that you can use to boost up your operations with the software.

The challenge of marketing

Marketing is a challenging task, especially for small business owners with limited funds and resources. Most businesses will spend money on adverts to attract the interest of the intended customers. However, you’ll realize that many such businesses have no concrete strategy to convert leads and to retain their customers. They have no proper means to capture the leads that come into their websites.

When you consider buying Infusionsoft, you are bound to generate cool leads that could actually become your customers. When you retain your customers, you stand a better chance of securing repeat sales. With several business ideas and strategies, finding seamless marketing plan for your business could be tricky, and that is where Infusionsoft application comes into play.

To excel in marketing, it is advisable to master the behavior of your upcoming and existing customers. With a great marketing plan, you could easily set a basis for attracting, capturing, and retaining happy customers. If you’re comfortable with your current clients, you are likely to miss new opportunities and miss revenue in the end. You may have to engage a reliable expert in order to come up with a solid marketing plan. However, the rewards are genuine and far outweigh the expenses involved.

With digital resources such as Infusionsoft, the marketing game could be less tiresome, with improved benefits. If you would like to know more about UK Infusionsoft prices, try visiting  https://damianqualter.com/.

The Importance of Emergency Showers & Eyewash Stations as well as Spill Kits

Modern laboratories have eyewash stations for decontamination purposes. They are helpful to people whose eyes or other body parts may be exposed to hazardous and corrosive substances accidentally. Delaying treatment can lead to serious injuries. Emergency showers and eyewash stations enable workers to wash off substances capable of causing injuries.

Accidental exposure to chemical substances within the laboratories can still happen, even with proper engineering controls. Commonly used personal protective facilities are face shields and goggles. The emergency showers and eyewash stations are important backup to reduce negative effects of accidental exposure to corrosive substances. Emergency showers help in putting off clothing fires and washing pollutants off clothing.

Spill kits packaging

A chemical spill response kit contains everything required for cleaning up, containing and absorbing chemical leaks and spills. It should be packaged well and placed in the right location so as to enhance fast response. Easy access to spill equipment enables effective and fast spill clean-up. Kit contents are put in a chemical-resistant container that is designed well for easy and immediate access. It has a lid that is sealable.

The kit contains personal protective equipment such as goggles, lab coats, aprons, rubber shoe covers, and chemical-resistant gloves. Within it, there are absorption materials such as spill socks, loose absorbents and commercial spill pads. It also contains cleanup materials and tools such as shovel, dust pan, plastic scoop, sealing tape, cardboard box, waste bags, detergents and plastic broom.

An oil spill kit has items that are used to control and remove oil spills. Some of the items contained in a complete kit include goggles, protective clothing and gloves. The right kits have the capability of handling both the worst and less harmful cases. Their quality is determined by the effectiveness of items used to absorb the spilled oil. Some absorb both water and oil while others repel water.

The kits have bags used to dispose of different materials like pads and pillows. A bag has a compartment for every item. People using them should know this to avoid confusion and ensure each item is placed in the right place. Nowadays, many manufacturers label each compartment for easy identification. It is important for the users of these facilities to be trained on how to use and replace the items within the kits.

Eyewash stations

Industries and laboratories that deal with hazardous chemicals are not only required to install, but also maintain eyewash stations well for the good of their employees’ health and safety. They are important safety devices and help in mitigating eye injuries. An eyewash station with either self-contained washing liquid or connected to a portable water source can save the eyesight of a worker.

These stations should be maintained well otherwise they may worsen the condition of workers’ eyes. Water found in those that are improperly maintained contains microorganisms that cause infections. When one uses contaminated water, some of the organisms in it come into contact with the skin and eyes while others are inhaled. The negative effects from microorganisms tend to be more severe to people with skin damage, compromised immune systems and eye injuries. Indeed, proper maintenance of emergency showers and eyewash stations is important. Check out https://www.absorbenviro.com.au/environmental_services.

Bellini-Baskets

Copyright © 2019 Bellinibaskets